Výpisy z informačních systémů veřejné správy

Výpis z Katastru nemovitostí

 • O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat kdokoliv.
 • Za vydání výpisu z Katastru nemovitostí je účtována odměna notáře ve výši 121,-- Kč (včetně DPH).
 • Je možné požádat o částečný výpisy z Katastru nemovitostí, kde částka za výpis z Katastru nemovitostí je stejná.
 • Výpis vydaný notářem je veřejnou listinou a je rovnocenný výpisu vydanému katastrálním úřadem.

Výpis z Obchodního rejstříku

 • O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může požádat kdokoliv. Výpis lze požadovat na základě sdělení IČ.
 • Notář může vydat jednak úplný výpis ( veškeré informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy) nebo výpis platných informací, tj.  informací k aktuálnímu datu.
 • Za vydání výpisu z Obchodního rejstříku je účtována odměna notáře ve výši 61,-- Kč (včetně DPH).

Výpisy z Živnostenského rejstříku

 • O vyhotovení ověřeného výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku ohledně jakékoliv osoby zapsané v Živnostenském rejstříku kdekoli v České republice může požádat kdokoliv. Takový ověřený výpis je veřejnou listinou a je rovnocenný výpisu vydanému příslušným živnostenským úřadem.
 • Za vydání výpisu z Živnostenského rejstříku je účtována odměna notáře ve výši 61,-- Kč (včetně DPH).

Výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách

 • Kdokoliv může notáře požádat o vyhotovení ověřeného výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách.
 • Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší než 3 měsíce.
 • Za vydání výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je účtována odměna notáře ve výši 61,-- Kč (včetně DPH).

Výpisy z Insolvenčního rejstříku

 • O výstup z Insolvenčního rejstříku může požádat kdokoliv, na základě sděleného IČ, firmy společnosti, jména nebo rodného čísla.
 • Takový ověřený výpis je veřejnou listinou.
 • Za vydání výpisu z Insolvenčního rejstříku je účtována odměna notáře ve výši 61,-- Kč (včetně DPH).

Výpisy z evidence Rejstříku trestů

 • O výpis z evidence Rejstříku trestů může notáře požádat občan ČR nebo cizinec. Osoba, která žádá o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů, musí předložit platný doklad totožnosti.
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů vyhotovený notářem je veřejnou listinou.
 • O výpis může požádat též zmocněnec, pokud předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (žadatele) a svůj platný doklad totožnosti.
 • Formulář plné moci ke stažení
  http://www.czechpoint.cz/web/docs/080215-Plna_moc.pdf
 • Za vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů je účtována odměna notáře ve výši 121,-- Kč (včetně DPH).

Výpisy bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů

 • Notáře můžete požádat o vyhotovení ověřeného výpisu bodového hodnocení své osoby z Centrálního registru řidičů. Osoba, která žádá o vydání výpisu, musí předložit platný doklad totožnosti. O výpis může požádat též zmocněnec, pokud předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (žadatele).
 • Za vydání výpisu z bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů je účtována odměna notáře ve výši 61,-- Kč (včetně DPH).