Společenství vlastníků

Notář provádí formou notářského zápisu:

  • zakládání společenství vlastníků jednotek
  • osvědčování shromaždování vlastníků jednotek

Notář poskytuje související právní pomoc – sepis pozvánky na shromáždění vlastníků jednotek, příprava všech listin nezbytných pro zápis do rejstříku společenství

Položka A

Za sepsání notářského zápisu o založení společenství vlastníků jednotek včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu:

Vzhledem k neexistenci základního kapitálu společenství vlastníků3 000 Kč

Položka B

Za sepsání notářského zápisu o rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu:

z prvních 100 000 Kč upsaného kapitálu2,5 %
z přebývající částky až do 500 000 Kč upsaného kapitálu1,5 %
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč upsaného kapitálu0,8 %
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč upsaného kapitálu0,4 %
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč upsaného kapitálu0,2 %
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč upsaného kapitálu0,1 %
z přebývající částky až do 100 000 000 Kč upsaného kapitálu0,05 %, 
​nejméně 2 500 Kč
Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi3 000 Kč

Orientační odměna notáře bez DPH (21%) :