Protesty směnek

Notář provádí protestaci směnek podle zvláštního zákona.

Orientační odměna notáře bez DPH (21%) :

Položka B

Za úhrn úkonů, potřebných k protestaci směnky nebo šeku, včetně sepsání a vydání protestní listiny:

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty1,0 %
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty0,5 %
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty0,3 %
z přebývající částky až do 7 000 000 Kč tarifní hodnoty

0,1 %,
​nejméně 2 000 Kč

Částka nad 7 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává
​Orientační odměna notáře bez DPH (21%)