Převody nemovitostí pro podnikatele

Notář sepisuje formou notářského zápisu smlouvy týkající se nemovitých věcí, tj. pozemků, podzemních staveb se samostatným účelovým určením, jakož i věcných práv k nim, a práv která za nemovité věci prohlásí zákon.

Například:

  • darovací smlouva
  • kupní smlouva
  • směnná smlouva
  • dohoda o vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • smlouva o smlouvě budoucí

Notář poskytuje související právní pomoc – sepis návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Položka A

1. Za sepsání notářského zápisu o smlouvě kupní, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu, dvě třetiny z částky vypočtené takto:

z prvních 100 000 Kč hodnoty nemovitosti2,0 %
z přebývající částky až do 500 000 Kč hodnoty nemovitosti1,2 %
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč hodnoty nemovitosti0,6 %
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč hodnoty nemovitosti0,3 %
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč hodnoty nemovitosti0,2 %
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč hodnoty nemovitosti0,1 %
z přebývající částky až do 100 000 000 Kč hodnoty nemovitosti

0,05 %,
nejméně 2 000 Kč

Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává


Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi3 000 Kč

2. Za sepsání notářského zápisu o smlouvě darovací, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu, jedna polovina z částky vypočtené takto:

z prvních 100 000 Kč hodnoty nemovitosti2,0 %
z přebývající částky až do 500 000 Kč hodnoty nemovitosti1,2 %
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč hodnoty nemovitosti0,6 %
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč hodnoty nemovitosti0,3 %
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč hodnoty nemovitosti0,2 %
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč hodnoty nemovitosti0,1 %
z přebývající částky až do 100 000 000 Kč hodnoty nemovitosti

0,05 %,
​nejméně 2 000 Kč

Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává
Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi3 000 Kč

Orientační odměna notáře bez DPH (21%)