Právní pomoc

Notář může v souvislosti s notářskou činností poskytovat právní služby, a to zejména udělovat právní porady, zastupovat v řízeních, a sepisovat soukromé listiny.

Odměna notáře se účtuje po dohodě s klientem dle advokátního tarifu vyhlášky č. 618/2004 Sb.