Ověřování pro podnikatele

Notář provádí ověřování:

  • shody opisu nebo kopie s listinou - vidimaci
  • ověřování pravosti podpisu - legalizace                                                     

Položka H

1. Za ověření shody opisu nebo kopie s listinou, za každou i jen započatou stranu listiny, jejíž opis nebo kopie se ověřuje30 Kč
2. Za ověření pravosti podpisu jedné osoby na téže listině30 Kč
​Orientační odměna notáře bez DPH (21%)