Ověřování

Notář provádí ověřování:

  • shody opisu nebo kopie s listinou - vidimaci
  • ověřování pravosti podpisu - legalizace     
  • ověření určené pro zahraničí, musí provést pouze notář nebo jeho zástupce                                                 

Orientační odměna notáře bez DPH (21%) :

Položka H

1. Za ověření shody opisu nebo kopie s listinou, za každou i jen započatou stranu listiny, jejíž opis nebo kopie se ověřuje30 Kč
2. Za ověření pravosti podpisu jedné osoby na téže listině30 Kč
Realizace Strategon s.r.o.    Copyright © 2017, JUDr. Vladimíra Kostřicová, Heršpická 5, 638 00 Brno,Tel.: 511 112 882, info@notarbrno.cz