Osvědčování skutečností a prohlášení

Notář provádí formou notářského zápisu:

1. osvědčení jiných skutkových dějů např. průběh slosování, nebo předložení movitých věcí, jestliže s nimi mohou být spojeny právní následky a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti notáře, dále osvědčení skutkových dějů a stavů věcí např. splnění sluhu, stavu nemovitých věcí, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným statním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti notáře nebo jestliže se notář přesvědčil o stavu věci.

Položka B

Za sepsání notářského zápisu, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu:

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty2,0 %
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty1,2 %
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty0,6 %
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty0,3 %
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty0,2 %
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty0,1 %
z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty

0,05 %,

nejméně 2 000 Kč

Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává
Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi5 000 Kč

Orientační odměna notáře bez DPH (21%)

2. osvědčení prohlášení osob, mají-li s ním být spojeny právní účinky.

Položka B

Za sepsání notářského zápisu, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu tři čtvrtiny z částky vypočtené takto:

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty2,0 %
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty1,2 %
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty0,6 %
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty0,3 %
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty0,2 %
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty0,1 %
z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty

0,05 %,

nejméně 800 Kč

Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává
Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi3 000 Kč
​Orientační odměna notáře bez DPH (21%)