Notářské úschovy

Notář přijímá do úschovy:

  • listiny o právním jednání zůstavitele pro případ smrti, nemají-li formu notářského zápisu (závěti, listiny o vydědění) a jiné listiny
  • peníze, stanoví-li tak zvláštní zákon
  • peníze a listiny za účelem jejich vydání dalším osobám

Notářskou úschovou peněz a listin přijatých za účelem jejich vydání dalším osobám lze zajistit dluh. Příjme-li notář do úschovy listinu o právním jednání zůstavitele, listina bude evidována v Evidenci právních jednání pro případ smrti vededé Notářskou komorou České republiky.

Položka C

Za přijetí peněz nebo cenného papíru do notářské úschovy:

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty1,2 %
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty0,6 %
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty0,4 %
z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty0,2 %
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty

0,1 %,

nejméně 1 000 Kč

Částka nad 30 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává
Nelze-li určit tarifní hodnotu za přijetí cenného papíru do úschovy, nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady1 500 Kč

Orientační odměna notáře bez DPH (21%)

V případě, že notář přijímá do úschovy peníze v souvislosti s notářským zápisem o právním jednání, který sepsal (kupní či jinou smlouvou), činí jeho odměna jednu desetinu z odměny takto vypočtené.

Položka I

Za přijetí závěti nebo jiné listiny (za 1 kus)800 Kč