Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

Smlouvy o manželském majetkovém režimu, odlišném od zákonného režimu

Notář sepisuje formou notářského zápisu:

  • dohody o manželském majetkového režimu odlišném od zákonného režimu, přičemž tento smluvený režim může spočívat v režimu oddělených jmění, v režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství, jakož i v režimu rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu
  • smlouvy o vypořádání společného jmění manželství po rozvodu

Notářským zápisem pořízené smlouvy snoubenců nebo manželů o manželském majetkovém režimu odlišném od zákonného režimu se zapisují do Evidence listin o manželském majetkovém režimu vedené Notářskou komorou České republiky. Zápis do této evidence provede notář, který sepsal smlouvu, bez zbytečného odkladu po jejím sepisu.

Notářským zápisem pořízené smlouvy snoubenců nebo manželů o manželském majetkovém režimu odlišném od zákonného režimu je možno též na žádost obou manželů zapsat do veřejného Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedené Notářskou komorou České republiky.

1. Za sepsání notářského zápisu o smluveném majetkovém režimu manželů včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu, jedna polovina z částky takto vypočtené:

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty2,0 %
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty1,2 %
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty0,6 %
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty0,3 %
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty0,2 %
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty0,1 %
z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty

0,05 %,

nejméně 1 000 Kč

Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává
Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady3 000 Kč

Orientační odměna notáře bez DPH (21%)