Družstva

Notář provádí formou notářského zápisu:

  • zakládání družstev (bytová, sociální), ke kterým je zapotřebení vyhotovení dvou notářských zápisů 
  • osvědčování členských schůzí družstev

Notář poskytuje související právní pomoc – vypracování stanov družstva při osvědčení členské schůze, vypracování projektů při přeměnách družstva, příprava všech listin nezbytných pro zápis do obchodního rejstříku.

Položka B

1. Za sepsání notářského zápisu včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu:

a)  osvědčení průběhu ustavující členské schůze:

z prvních 100 000 Kč upsaného kapitálu2,0 %
z přebývající částky až do 500 000 Kč upsaného kapitálu1,2 %
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč upsaného kapitálu0,6 %
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč upsaného kapitálu0,3 %
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč upsaného kapitálu0,2 %
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč upsaného kapitálu0,1 %
z přebývající částky až do 100 000 000 Kč upsaného kapitálu

0,05 %,

nejméně 4 000 Kč

Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi3 000 Kč

    b) osvědčení přijetí stanov ustavující členskou schůzí:

z prvních 100 000 Kč upsaného kapitálu2,5 %
z přebývající částky až do 500 000 Kč upsaného kapitálu1,5 %
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč upsaného kapitálu0,8 %
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč upsaného kapitálu0,4 %
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč upsaného kapitálu0,2 %
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč upsaného kapitálu0,1 %
z přebývající částky až do 100 000 000 Kč upsaného kapitálu


Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi3 000 Kč
​Orientační odměna notáře bez DPH (21%)